pl en de ru

POMOC

1.Budowa oraz zasada działania układu klimatyzacji samochodowej

1. Skraplacz podczas pracy nagrzewa się, a ciepło to odbierane jest przez opływające go powietrze podczas ruchu pojazdu. Tutaj czynnik chłodzący przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły.

2. Sprężarka (kompresor) zapewnia obieg płynu (czynnika chłodzącego) w systemie klimatyzacji. Napędzana jest za pomocą paska klinowego od silnika.

3. Zawór rozprężny zmniejsza ciśnienie czynnika chłodzącego i zmienia czynnik chłodzący ze stanu ciekłego w gazowy. Przy rozprężaniu następuje znaczny spadek temperatury.

4. Parownik powstałe wokół parownika na wskutek rozprężania czynnika chłodzącego powietrze o niskiej temperaturze jest nadmuchiwane wentylatorem do wnętrza pojazdu.

5. Osuszacz do układu klimatyzacji, mimo jej dobrej szczelności, zawsze dostaje się niewielka ilość wilgoci z zewnątrz. Jest to spowodowane mikroporami węży i innych elementów układu. Za eliminację tej wilgoci z układu odpowiedzialny jest właśnie osuszacz

Zasada działania samochodowego układu klimatyzacji:

Kompresor klimatyzacji spręża gazowy czynnik chłodniczy ,co powoduje podniesienie jego temperatury i ciśnienia. W skraplaczu (chłodnica klimatyzacji), następuje obniżenie jego temperatury , czynnik zostaje skroplony czemu towarzyszy oddanie temperatury do otoczenia.

Dalej w postaci ciekłej płynie przewodami do osuszacza w którym to znajduje się filtr odpowiedzialny za usuwanie wilgoci oraz zanieczyszczeń z układu. Następnie zostaje rozprężony w zaworze rozprężnym do parownika, czemu towarzyszy spadek temperatury ciśnienia oraz zmiana ze stanu ciekłego z powrotem do gazowego. Dzięki temu powietrze trafiające do kabiny przez parownik zostaje schłodzone.

Dezynfekcja układów klimatyzacji

Dezynfekcja układu klimatyzacji jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych w czasie przeglądu i serwisowania klimatyzacji samochodowej. Jest ona niezmiernie ważna z punktu widzenia naszego dobrego samopoczucia oraz zdrowia. Szybkie uczucie zmęczenia , katar sienny, łzawienie, alergia, ból głowy, trudności w oddychaniu skutecznie utrudniają prowadzenie pojazdu oraz mają negatywny wpływ na refleks.

Główną przyczyną pojawiania się owych objawów są bakterie oraz grzyby powstałe w wyniku gromadzenia się pyłków kwiatów i materii organicznej na parowniku klimatyzacji. W połączeniu z warunkami panującymi wewnątrz parownika: wykroplona woda, wilgoć oraz brak dostępu światła, powstaje doskonałe środowisko do tworzenia się grzybni oraz kultur bakterii. Jest to niebezpieczne dla zdrowia (bakteria legionella: prowadzi do zgonu) oraz mało komfortowe z powodu pojawiającego się nieprzyjemnego zapachu, który towarzyszy uruchomieniu klimatyzacji. Dlatego tak ważne jest aby przynajmniej raz w roku poddać układu wentylacji dezynfekcji oraz wymienić Filtr pyłkowy, którego zadaniem jest filtrowanie powietrza docierającego do kabiny samochodu.

Przebieg Procesu Dezynfekcji:

Ultradźwiękowe urządzenie rozbija krople płynu dezynfekującego do 5 mikronów, rozbita mgiełka preparatu zostaje wtłoczona do każdego zakamarka ukł. Wentylacji,

Czas trwania zabiegu wynosi ok. 20min.

Najczęściej zadawane Pytanie:

Jak często układ klimatyzacji powinien być serwisowany?

Przeglądy okresowe należy wykonywać przynajmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem wiosna/lato. Jest to niezmiernie ważne ponieważ odpowiedni poziom czynnika chłodniczego ma niebagatelny wpływ na odpowiednie działanie poszczególnych podzespołów klimatyzacji. Naturalna ucieczka gazu (10-15% rocznie) powoduje że po kilku latach jego poziom jest zbyt niski dla zapewnienia komfortu podróżowania, dodatkowo może dość do uszkodzenia sprężarki. Czynnik jest nośnikiem oleju , który odpowiada za smarowanie kompresora, jego zbyt mały poziom powoduje zatarcie urządzenia. Koszty wymiany zatartej sprężarki wraz z oczyszczeniem reszty układu z zanieczyszczeń po zatarciu może sięgnąć kilku tysięcy złotych.

Jak często należy dezynfekować klimatyzację?

Dezynfekcja układu klimatyzacji jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych w czasie przeglądu i serwisowania klimatyzacji samochodowej. Jest ona niezmiernie ważna z punktu widzenia naszego dobrego samopoczucia oraz zdrowia. Szybkie uczucie zmęczenia , katar sienny, łzawienie, alergia, ból głowy, trudności w oddychaniu skutecznie utrudniają prowadzenie pojazdu oraz mają negatywny wpływ na refleks.

Główną przyczyną pojawiania się owych objawów są bakterie oraz grzyby powstałe w wyniku gromadzenia się pyłków kwiatów i materii organicznej na parowniku klimatyzacji. W połączeniu z warunkami panującymi wewnątrz parownika: wykroplona woda, wilgoć oraz brak dostępu światła, powstaje doskonałe środowisko do tworzenia się grzybni oraz kultur bakterii. Jest to niebezpieczne dla zdrowia (bakteria legionella: prowadzi do zgonu) oraz mało komfortowe z powodu pojawiającego się nieprzyjemnego zapachu, który towarzyszy uruchomieniu klimatyzacji. Dlatego tak ważne jest aby przynajmniej raz w roku poddać układu wentylacji dezynfekcji oraz wymienić Filtr pyłkowy, którego zadaniem jest filtrowanie powietrza docierającego do kabiny samochodu.

Jak często należy wymieniać filtr przeciwpyłkowy?

Filtr kabinowy należy wymieniać raz do roku lub co 15tyś.km. Jego zadaniem jest filtrowanie powietrza zasysanego z zewnątrz do kabiny do pojazdu. Zatkany filtr objawia się niską wydajnością nadmuchu w kabinie co znacznie wydłuża okres uzyskania zadanej temperatury wewnątrz pojazdu.

Dlaczego klimatyzacja moim samochodzie chłodzi słabiej niż kiedyś?

Najprawdopodobniej jest to spowodowane małą ilością czynnika chłodzącego, należy sprawdzić układ i usunąć ewentualne nieszczelności

Jak wygląda okresowy przegląd klimatyzacji?

Podstawową czynnością jest sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego oraz ewentualne uzupełnienie jego ilości. Kontrola ciśnień ssania i tłoczenia sprężarki oraz wydajność chłodzenia.

Wymiana filtra kabinowego oraz dezynfekcja klimatyzacji. Dodatkowo również co 3-4 lata zaleca się wymianę osuszacz/filtra czynnika chłodniczego, który odpowiada za usuwanie wilgoci z układu klimatyzacyjnego.

Typowe usterki układu klimatyzacyjnego:

Nieszczelność układu klimatyzacji:

Spowodowana najczęściej uszkodzeniem skraplacza(chłodnicy klimatyzacji). Skraplacz wykonany z aluminium jest wystawiony na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz sól drogową w okresie zimowym. Powoduje to utlenienie materiału oraz nieszczelność w konsekwencji prowadzące do konieczności wymiany chłodnicy na nową. Inne możliwości to: nieszczelna obudowa sprężarki lub jej uszczelnienie czołowe, skorodowane przewody gumowe, skorodowane rurki aluminiowe, uszkodzony parownik, spracowane uszczelki (oringi) na połączeniach.

Mała ilość czynnika chłodzącego:

Brak szczelności układu lub naturalna ucieczka czynnika. Należy pamiętać, że mała ilość czynnika powoduje przegrzanie sprężarki klimatyzacji co prowadzi do jej zatarcia. Pogarsza się również wydajność chłodzenia wewnątrz kabiny.

Zatkany układ klimatyzacji:

Granulat znajdujący się w osuszaczu/filtrze klimatyzacji wylatuje, zatykając układ. Powoduje to najczęściej zatarcie kompresora oraz wysokie koszty naprawy. Przyczyną jest stary nie wymieniany regularnie i skorodowany osuszacz.

Uszkodzony wentylator skraplacza:

Wentylator skraplacza w gorące dni pomaga zmniejszyć ciśnienie oraz temperaturę czynnika w chłodnicy klimatyzacji. Jego awaria powoduje pracę układu w warunkach podwyższonego ciśnienia, co w konsekwencji prowadzi do zatarcia kompresora.

Uszkodzona sprężarka:

Ze względu na zużycie eksploatacyjne; nieszczelność spowodowana zużyciem uszczelnień gumowych, głośna praca spowodowana hałasującymi łożyskami, spalenie elektromagnesu sprzęgła. Zatarcie sprężarki najczęściej jest spowodowane pracą bez oleju, który krąży w układzie razem z czynnikiem chłodniczym.